Sosyal Durumu
a) Konut
            Nüfusun % 90‘ı kendi evinde, % 10’u da kirada oturmaktadır. Evler genellikle kargir yapı olup,  evlerin yarısından fazlası taş yapıdır.
Betonarme evlerin yapımına da hız verildiği görülmektedir. İlçede kooperatifleşme yoluyla ve sanayi kuruluşlarınca da çalışanlarının ikameti amacıyla konut yapımı başlamış olup,  hızlı bir yapılaşma görülmektedir. İlçemizde bulunan yapıların çoğunu yine İlçemize has olan (Kasaba taşı) bir taştan yapılmıştır. Sadece ilçemizde yer altından çıkartılan bu taş yer altında 4-5 cm kalınlığında tabakalar halinde bulunmakta, ilk çıkarıldığında yumuşak olduğu için kolay işlenebilmektedir. Daha sonra sertleşen bu taş, yapı için uygun bir malzemedir.
b) Sosyal Yapı
İlçe nüfusu genellikle mazbut bir hayat sürmektedir. Buna rağmen ilçenin Konya-Karaman karayolu üzerinde olması, gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde yurt dışında çalışanların bulunması ve İlçede bir yüksekokulun açılmış olması halkın değişim ve gelişimlere yabancı kalmasını engellemektedir.
Nüfusun büyük bir çoğunluğunun tarım ile uğraşması modern tarım tekniklerinin kullanılması gizli işsizliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kadınlar genellikle ev işlerinin yanında evlerde yapılan ev besiciliğinde ve kendi tarlalarında çalışmaktadır.
Nüfusun küçük bir bölümü küçük el sanatları ve esnaflık yapmaktadır.  İlçede kısmen de olsa iş gücü sanayi kesiminde çalışmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın