Nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde İlçemizin nüfusu 4.278’dir. Nüfusun 3055’i merkezde,1223’ü ise köylerde yaşamaktadır.
Nüfusun az olmasının ve nüfus artışının istenilen düzeyde olmamasının başlıca sebepleri, ülkemizin çeşitli yerlerinde, çeşitli görevlerde bulunan hemşerilerimizin varlığı yanında Konya ve Karaman İllerine yerleşim ile 800’e yakın ailenin yurt dışında olması gibi sebepler teşkil etmektedir. Buna rağmen son zamanlarda ilçemizde ciddi bir sanayileşme kendini göstermeye başlamış,  bazı fabrikalar kurulmuş,  bazıları ise faaliyete geçmeye hazır duruma gelmiştir. Bu sanayileşme hareketi ve İlçemizde Yüksekokulumuzun açılması sonucunda nüfustaki azalma en azından durma noktasına gelmiştir.
 Nüfusun yaklaşık  % 25’i öğrencidir. %12.5’i ilköğretim, % 2.5’i ortaöğretim , % 10‘u ise yüksekokul öğrencisi olup, nüfusumuzun okuma yazma oranı  %  99’dur.
Nüfusun % 90’ı tarım ile uğraşmakta iken sanayileşmeye paralel olarak sanayide çalışan nüfusta her geçen gün artış görülmektedir. Geri kalan nüfus ise küçük el sanatları ve kamu hizmetlerinde çalışmaktadır.
TOPLAM NÜFUSUN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI :
            Birimin Adı_____________:                   Nüfusu______________________:
            Kazımkarabekir                                             3.055
            Akarköy                                                            438
            Karalgazi                                                          165
            Kızılkuyu                                                          205
            Mecidiye                                                            79
            Özyurt                                                               290
            Sinci                                                                   46
            _______________________:                    ____________________________:
            T    O    P    L     A  M          :                       4.278

Bir cevap yazın