Nalbastı Cami

Nalbastı Cami

 İnşa kitabesi olmayan caminin yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte mimari ve süsleme özelliklerine dayanarak 15. Yy sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Kare planda kesme taş ve kasaba taşından inşa edilen cami , mihrap duvarına dik üç sahna ayrılmış harim ve üç bölümlü son cemaat yerinden meydana gelmektedir. Caminin üst örtüsü ahşap kirişler üzerine kurşun kaplamalı kırma çatıdır. Son cemaat mahalli ahşap örtülü ve sütunludur. Kesme taştan kemerli olarak yapılan giriş kapısının batısında bir mihrap yer almaktadır. Kapı ve mihrap üzerindeki kitabelikler boştur.

İç mekan U şeklindeki ahşap mahfille iki kat şeklinde tasarlanmıştır. Mahfil alttan tahta kaplamalı olup kalemiş ve ahşap süslemelerle bezenmiştir. Tavanı ve pencere kapakları ahşaptır.

Mihrap ve minber kesme taştan sade bir şekilde yapılmıştır.

1966 yılında inşa edilen ve kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi kesme taş malzeme ile yapılmış olup tek şerefelidir.

1058 H. (1648 M) yılında Gaferiyad’a gelen Seyyah Evliye Çelebi bu cami için şunları yazmıştır. ” Yeni caminin iki tarafındaki yazı mahfilleri ve cümle kapısı üstündeki mahfil gayet şirinkarlı mahvillerdir. Cümle tavanı üzere kireç sıvalıdır. Mustafa Zade’nin hayratıdır.”