Hacıbaba Dağı

Hacıbaba Dağı

Hacıbaba Dağı ( Busala Dağı ) 2481 metre yüksekliğindeki zirvesiyle İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümünde en yüksek noktadır.   Kazımkarabekir’in güneybatısındaki Hacıbaba Dağı ile kuzeydoğusundaki Karadağ  ( 2271 metre) volkan topluluğu arasında geniş aşınım düzlükler uzanır.

 

İlçenin sınırları içerisinde yer alan  ve kuzeybatı - güneydoğu istikametinde uzanan Hacıbaba Dağı, Orta Toroslarla İç Anadolu Platosunun birbirine bağlandığı geniş bölgede olup, Orta Torosların İç Anadolu’ya doğru bir uzantısını teşkil eder.

 

Bu dağın kuzey yamacı Konya  kapalı   havzasına;  güney  yamacı   ise   Göksu nehri vasıtası ile Akdeniz havzasına su gönderir. Dağın, güney ve kuzey yamaçlarının gösterdiği bu özellik açısından asimetrik bir topoğrafya ortaya koyar. Bu asimetrik topografyadan dolayı dağın kuzey yamacının akarsu şebekesi, güney yamacına  nazaran daha  az  gelişmiştir.   Yani kuzey  yamaçtaki  derelerin hem debileri daha az, hem de boyları daha kısadır.