Tespit Komisyonu İlanı

01 ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kamu kurum ve kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli İdareler şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usus ve esaslarına dair tebliğe göre Kazımkarabekir Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2018 tarih ve 56 sayılı yazısı ile oluşturulan Tespit Komisyonu Kararı. Karar Ektedir.
Tespit Komisyonu Tutanağı

Author