11 Nis 2023 - 07:51

Zemin Etüd Raporu Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

ZEMİN ETÜD RAPORU UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Sondajlardan en az üçü planda üçgen oluşturacak şekilde planlanmalıdır.
  • Sondaj derinliği hesabı ve sonucu net olarak belirlenmeli ve sondaj derinliği bu hesaplara göre yapılmalıdır
  • Sondaj sayısı en az üç adet olmakla birlikte her 300 m2 taban alanı artışında ilave 1 adet sondaj yapılmalıdır.
  • Sondaj sayısı sondajlar arası mesafe 40-50 m’yi geçmeyecek şekilde belirlenir.
  • Sondaj loglarında zemin tabakaları ve değerler net olarak yazmalı okunulur olmalıdır.
  • Sismik ve DES ölçümleri en az sondaj sayısının yarısı kadar olmalı ve 3 sismik 2 des şeklinde ayarlanmalıdır. (oran 3 e 2)
  • Konsolidasyon hesabı temel tabanından yapılmalıdır.
  • Kuru ve dağılgan zeminlerde numune alınamıyorsa toplu deney raporunda belirtilmelidir.
  • Kohezyonlu(killi,siltli) zeminlerde açılacak sondaj kuyularının en az 2’sinde SPT’ye ek olarak düşeyde max  3.00m arayla presiyometre veya kuyu içi veyn deneyi yapılmalıdır.
  • Killi/çakıllı ve bloklu zeminlerde en çok 3.00 mt arayla presiyometre deneyi yapılmalıdır.
  • Konsolidasyon alınamayan zeminlerde kesme kutusu deneyi yapılmalıdır.(Laboratuvar konsalidasyon yapılamıyor diye sebebi ile birlikte not düşmelidir)
  • Alınan SPT numunelerinin en az 2 tanesinde laboratuvar deneyi yapılmalıdır ve toplu deney sonuçlarında değerleriyle beraber gösterilmelidir.
  • Binada sıvılaşma ve oturma ile ilgili bilgiler net olarak yazılmalıdır.
  • Kaya numuneleri üzerinde RQD değeri hesaplanmalı ve “0” a yakın çıkmış ise bu birimlerde SPT deneyi(refü değeri elde edilmesi durumunda Presiyometre deneyi) yapılması ve numune alınması gereklidir.
  • Kaya birimlere rastlanılması halinde en az 3.00m, ayrışmış kaya yahut kireçtaşı ise en az 5.00 m daha sondaja devam edilip zemin birimleri gözlenmeli killi,siltli zemine rastlanılması durumunda UD alınıp gerekli deneyler yapılmalıdır.
  • Zeminin taşıma gücü hesapları her zemin için ayrı ayrı yapılmalı ve bina ağırlığı ile zemin değeri sağlıyor mu karşılaştırılmalıdır.
  • Yapılan tüm sondajlar ve arazi deneyleri her metrede, her sondajda detaylı bir şekilde videoya alınmalıdır, aksi takdirde tekrar sondaj yaptırılacaktır.
  • Not: Açıklanmayan kısımlarda yahut tereddüde düşülen durumlarda öncelikle  “Zemin ve temel etüdü uygulama esasları ve rapor formatı” esas alınmalı sonrasında belediyemize danışılmalıdır.
  • Not: Plan notu gereği tüm işlemlerde eksiksiz bir şekilde bu listeye uyulacaktır. Formatta yer alan kategori 3 sınıfına giren yapılar hariç.