Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı İlanı

03/02/2023 tarih ve 2023/11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Eminettin, Selçuklu, Boyacı, Subaşı, Pazar, Oba, Timsal ve Emsalhayat Mahallelerini Kapsayan Alanlarda Hazırlanan 1/5000 Ölçekli N29-C-04-A, N29-C-04-B, N29-C-04-C, N29-C-05-A, N29-C-05-C, N29-C-05-D, N29-B-24-C, N29-B-24-D Paftalarına İsabet Eden Revizyon Nazım İmar Planı (NİP-701003500) Ve 1/1000 Ölçekli N29-C-04-A-2-B, N29-C-04-A-3-B, N29-C-04-A-3-C, N29-C-04-B-1-A, N29-C-04-B-1-B, N29-C-04-B-1-C, N29-C-04-B-1-D, N29-C-04-B-2-A, N29-C-04-B-2-C, N29-C-04-B-2-D, N29-C-04-B-3-A, N29-C-04-B-3-B, N29-C-04-B-3-C, N29-C-04-B-3-D, N29-C-04-B-4-A, N29-C-04-B-4-B, N29-C-04-B-4-C, N29-C-04-B-4-D, N29-C-04-C-1-A, N29-C-04-C-1-B, N29-C-04-C-1-C, N29-C-04-C-2-A, N29-C-04-C-2-B, N29-C-04-C-2-C, N29-C-04-C-2-D, N29-C-05-A-1-C, N29-C-05-A-1-D, N29-C-05-A-3-A, N29-C-05-A-3-B, N29-C-05-A-3-C, N29-C-05-A-3-D, N29-C-05-A-4-A, N29-C-05-A-4-B, N29-C-05-A-4-C, N29-C-05-A-4-D, N29-C-05-C-1-A, N29-C-05-C-1-D, N29-C-05-D-1-A, N29-C-05-D-1-B, N29-C-05-D-1-C, N29-C-05-D-1-D, N29-C-05-D-2-A, N29-C-05-D-2-B, N29-C-05-D-2-C, N29-C-05-D-2-D, N29-B-24-C-4-A, N29-B-24-C-4-C, N29-B-24-C-4-D, N29-B-24-D-2-C, N29-B-24-D-2-D, N29-B-24-D-3-A, N29-B-24-D-3-B, N29-B-24-D-3-C, N29-B-24-D-3-D Paftalarına İsabet Eden Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP-701003504) 3194 Sayılı İmar Kanununun  8/b maddesi gereğince onanmıştır.

   

 Belediye Meclisimizce Onaylanan Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı 09/02/2023 - 10/03/2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında askıda kalacaktır.

 

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.