23 Kas 2022 - 07:25

718 Ada 15 Parsel İmar Planları Askısı Hakkında

04/11/2022 tarih ve 2022/34 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi  Eminettin Mahallesi 718 ada 15 nolu parsel üzerine ‘’Enerji Üretim Alanı(GES) (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) ve Tarım Hayvancılık Alanı (Meyve Kurutma Tesisi)’’amaçlı olarak 1/5000 ölçekli N29-C-04-A paftasına isabet eden bir adet paftadan oluşan Nazım İmar Planı (NİP-70080606) ve 1/1000 ölçekli N29-C-04-A-3-B paftasına isabet eden bir adet paftadan oluşan Uygulama İmar Planı (UİP-70316750) yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8/b maddesi gereğince onanmıştır.

         

 Onaylanan Nazım İmar planı 24/11/2022 - 23/12/2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.