14 Tem 2023 - 05:56

3194/18. Madde Uygulaması İlanı (84 NDS)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Pazar mahallesi; 905 ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-A nolu Uygulama İmar Paftasına isabet eden 84 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 07/07/2023 tarih ve 34 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.           

84 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 18/07/2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.