31 Tem 2023 - 06:11

18. Madde Uygulaması İlanı Hk. (82 N.d.s.)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi; 945 ada 32-35-36-45-49-53-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-D-1-A / N29-C-05-D-1-B / N29-C-05-D-1-D nolu Uygulama İmar Paftasına isabet eden 82 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 28/07/2023 tarih ve 42 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

82 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 02/08/2023 tarihi itibari ile 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılacaktır.

               İlgililerine önemle duyurulur.