01 Eyl 2022 - 11:28

18.madde Uygulaması İlanı (80 Nds)

KAZIMKARABEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

            Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Boyacı mahallesi; 886 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-D-4-A uygulama İmar Paftasına isabet eden 80 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 12/08/2022 tarih ve 2022/52 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               80 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 01/09/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               Keyfiyetle ilan olunur.