28 Kas 2022 - 07:15

18.madde Uygulaması İlanı (78 Nds)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Oba Mahallesi; 800 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-A / N29-C-05-A-4-B / N29-C-05-A-4-C ve N29-C-05-A-4-D nolu Uygulama İmar Paftalarına isabet eden 78 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 04/11/2022 tarih ve 73 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               78 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 30/11/2022 tarihinde mesai başlangıç saati itibariyle 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.