19 Eki 2022 - 11:46

18.madde Uygulaması İlanı (77 Nds)

            Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Boyacı mahallesi; 882 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-C / N29-C-05-A-4-D / N29-C-05-D-1-A uygulama İmar Paftalarına isabet eden 77 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 07/10/2022 tarih ve 66 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

77 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 20/10/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.