20 Oca 2022 - 09:11

18.madde Uygulaması İlanı (76 Nds)

76 NOLU DÜZENLEME SAHASI İLANI

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Emsalhayat mahallesi 981 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-B nolu Uygulama İmar Paftası isabet eden 76 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 14/01/2022 tarih ve 03 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.    

76 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 20/01/2022 tarih ve mesai saati başlangıcı itibariyle 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

            İlgililerine önemle duyurulur.