09 Haz 2022 - 06:28

18.madde Uygulaması İlanı (75 Nds)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi; 939 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 nolu parseller, 940 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-12-13-14 nolu parseller, 942 ada 8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-D-1-B/ N29-C-05-D-1-C / N29-C-05-D-2-A ve N29-C-05-D-2-D nolu Uygulama İmar Paftalarına isabet eden 75 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 03/06/2022 tarih ve 26 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               75 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 10/06/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.