18 Nis 2022 - 10:21

18.madde Uygulaması İlanı (74 Nds)

 

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Boyacı mahallesi; 881 ada 1 nolu parsel ve 883 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-D ve N29-C-05-D-1-A nolu Uygulama İmar Paftalarına isabet eden 74 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 08/04/2022 tarih ve 2022/08 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               74 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 18/04/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.