20 Oca 2022 - 09:08

18.madde Uygulaması İlanı (73 Nds)

73 NOLU DÜZENLEME SAHASI İLANI

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Boyacı mahallesi 885 ada 1-2-3-4-5 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-D nolu Uygulama İmar Paftası isabet eden 73 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 14/01/2022 tarih ve 04 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

73 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 20/01/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililerine önemle duyurulur.