09 Haz 2022 - 06:30

18.madde Uygulaması İlanı (72 Nds)

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Subaşı mahallesi; 940 ada 15-16-17 nolu parseller, 942 ada 44-45-46-47-48-49-50-51-52-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-D-1-C ve N29-C-05-D-2-D Uygulama İmar Paftalarına isabet eden 72 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 03/06/2022 tarih ve 27 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               72 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 14/06/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               İlgililerine önemle duyurulur.