21 Eyl 2022 - 06:14

18.madde Uygulaması İlanı (71 Nds)

KAZIMKARABEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Oba mahallesi; 807 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-C uygulama İmar Paftasına isabet eden 71 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 16/09/2022 tarih ve 2022/61 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

71 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 22/09/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyetle ilan olunur.