18. Madde Uygulaması 79NDS İlanı

KAZIMKARABEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

            Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Oba mahallesi; 810 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-C uygulama İmar Paftasına isabet eden 79 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 22/07/2022 tarih ve 2022/44 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

               79 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 10/08/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

               Keyfiyetle ilan olunur.