18. Madde 92 NDS İlanı

İLAN

 

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Selçuklu mahallesi; 358 ada 1 nolu parseli kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-04-B-3-D nolu Uygulama İmar Paftasına isabet eden 92 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 02/02/2024 tarih ve ……. karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

92 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 08/02/2024 tarihi itibari ile 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılacaktır.

               İlgililerine önemle duyurulur.