18. Madde 90 NDS İlanı

İLAN

 

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Timsal mahallesi; 1025 ada 65-66-67-68 nolu parseller, 1026 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu parseller, 1027 ada 4-5-6-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 nolu parseller nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-D-2-B / N29-C-05-C-1-A / N29-C-05-A-3-C / N29-C-05-A-3-D nolu Uygulama İmar Paftasına isabet eden 90 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 02/02/2024 tarih ve 5 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

90 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 15/02/2024 tarihi itibari ile 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılacaktır.

               İlgililerine önemle duyurulur.