16 Eki 2020 - 12:49

1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları

            Kâzımkarabekir Belediyesi Meclisince 02.10.2020 tarih ve 2020/24 sayılı karara istinaden alınan karar doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonları 3194 sayılı İmar kanununun 8b maddesi gereğince onanmış olup 16.10.2020 tarih ve 15.11.2020 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası giriş holünde askıda kalacak ve resmi internet sitemizde bu tarihe kadar duracaktır.

            Kamuoyuna önemle duyurulur.