Coğrafi Durumu
Kazımkarabekir ilçesi;  Konya-Karaman  karayolu üzerinde Konya iline 85 km, Karaman iline 23 km mesafede bir yerleşim yeridir. İlçenin güneyinde Hadim, kuzeyinde Çumra, doğusunda Karaman, batısında Güneysınır yerleşim birimleri bulunmaktadır.
401.8 km2 lik bir alana sahip olan İlçe, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde 37°14’ kuzey paraleli ve 32°57’doğu meridyeni üzerindedir. İlçenin denizden yüksekliği 1030 metredir.
İlçenin güneybatısında yer alan Hacıbaba Dağı ( Busala Dağı ) 2481 metre yüksekliğindeki zirvesiyle İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümünde en yüksek noktadır.   Kazımkarabekir’in güneybatısındaki Hacıbaba Dağı ile kuzeydoğusundaki Karadağ  ( 2271 metre) volkan topluluğu arasında geniş aşınım düzlükler uzanır.
İlçenin sınırları içerisinde yer alan  ve kuzeybatı – güneydoğu istikametinde uzanan Hacıbaba Dağı, Orta Toroslarla İç Anadolu Platosunun birbirine bağlandığı geniş bölgede olup, Orta Torosların İç Anadolu’ya doğru bir uzantısını teşkil eder.
Bu dağın kuzey yamacı Konya  kapalı   havzasına;  güney  yamacı   ise   Göksu nehri vasıtası ile Akdeniz havzasına su gönderir. Dağın, güney ve kuzey yamaçlarının gösterdiği bu özellik açısından asimetrik bir topoğrafya ortaya koyar. Bu asimetrik topografyadan dolayı dağın kuzey yamacının akarsu şebekesi, güney yamacına  nazaran daha  az  gelişmiştir.   Yani kuzey  yamaçtaki  derelerin hem debileri daha az, hem de boyları daha kısadır.
Bölgedeki derelerin çoğu mevsimlik geçici akarsulardır. Bu geçici akarsular kış ve baharda yağan yağmur ve eriyen kar sularını güneydeki ovalara taşırlar. Dağın yamacındaki bu dereler, sahayı yer yer sarp ve arızalı bir şekle sokmuştur. Dağın güney yamaçlarından doğan yer altı kaynakları Hadim İlçesinden doğarak Güneysınır İlçesine bağlı Habiller ve Göcer köylerinden Akdeniz’e dökülen Göksu nehrine karışmaktadır.
İlçenin toplam 6 köyü mevcut olup, nüfus genellikle ilçe merkezinde toplanmıştır. İlçenin yerleşim birimleri; Batıda Özyurt, Akarköy, Kızılkuyu, kuzeybatısında Sinci, Doğusunda Mecidiye ve Karalgazi köyleri vardır. Köylerin ilçeyle olan ulaşımları tamamen asfalt yol ile sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın